Sociaal domein

Het sociaal domein is een breed en uitdagend veld, dat varieert van WMO, tot Participatiewet, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. In dit werkveld zijn communicatieve vaardigheden van groot belang.

Sociaal

Het Sociaal Domein is de plek waar mensen wonen, werken en samenleven. In die plek werken gemeentes, organisaties, verenigingen, (burger)initiatieven en disciplines samen, om die mensen te ondersteunen die kwetsbaar zijn. Gezamenlijk richten ze zich op hulp en zorg rond participatie, welzijn en zorg voor kwetsbare mensen.  Het sociaal domein is een breed en uitdagend veld, dat varieert van WMO, tot Participatiewet, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. 

We richten ons op het ondersteunen en empoweren van alle professionals, die werken met kwetsbare mensen: medewerkers van sociale wijkteams, consulenten en klantmanagers van gemeentes, vrijwilligers en maatjes, (ambulante) woonbegeleiders, jongerenwerkers,  werkbegeleiders van sociale werkvoorzieningen, ervaringsdeskundigen, wijkverpleging, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, praktijkondersteuners, sociaal makelaars.

Overzicht trainingen