Mentale Weerbaarheid

Weerstand en grensoverschrijdende gedrag zijn een vast onderdeel van de menselijke communicatie. Belangen en wensen van verschillende groepen of personen komen niet altijd overeen en soms lopen mensen frustraties op door (wederzijds) onbegrip, miscommunicatie of onbehoorlijke bejegening. Mensen uiten die frustratie in vormen van ‘weerbarstig gedrag’ of zelfs agressie en geweld. In de training ‘Mentale weerbaarheid’ krijg je inzicht in het effect van non-verbale communicatie en hoe je hiermee het eigen gedrag (en dat van anderen) kunt sturen. Hoe positioneer je jezelf ten opzichte van je gesprekspartner? Hoe zorg je ervoor dat je je niet door de emoties van de ander omver laat duwen? Je leert in deze training hoe je jouw eigen fysieke veiligheid kunnen bewaken. Mentale weerbaarheid heeft veel te maken met non-verbale communicatie en met name op de dynamiek van de menselijke interactie. De training richt zich dan ook juist op die elementen.

Doel

Je bent meer weerbaar in situaties waarin weerstand en agressie spelen en je hebt houdings- en gedragsalternatieven die jou helpen om escalatie te voorkomen. Daarnaast ben je in staat om uit verschillende communicatie- en houdingsstijlen te kiezen om escalatie te vermijden.

Duur

2 dagdelen.

Inzet

1 trainer + 1 acteur.

Accreditatie

SKJ