Virtual reality training

Tijdens een VR training bevind je je in een levensechte omgeving. Creëer bewustzijn rondom thema's als huiselijk geweld of leer beter omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). 

Immersive learning door inzet van VR training (Virtual Reality)

VR is een ongekend innovatieve en meeslepende manier om bewustzijn te creëren rondom maatschappelijke thema’s. Huiselijk geweld of beter omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), bijvoorbeeld. Tijdens een VR training bevind je je in een levensechte omgeving. Een fantastische innovatie die wetenschappelijk is onderzocht, trainingen nóg effectiever maakt en de betrokkenheid, empathie en het leervermogen van deelnemers enorm vergroot. En… waarvoor de partner van Sirius Training & Advies: Enliven.Media in november 2018 dé Justitie en Veiligheid Innovatieprijs ontvingen. Bekijk hier het journaalfragment.

Zó werkt het

Met VR wordt de gebruiker midden in een voor hem of haar relevante situatie (ofwel beleving) gebracht. Hij/zij kan erin rondlopen, vrij rondkijken en (eventueel) interactie hebben binnen de virtuele wereld. Zodra de bril opgaat wordt de gebruiker binnen een paar seconden volledig afgezonderd van de realiteit en ondergedompeld in de virtuele wereld. Een ongekend impactvolle manier om te beleven, in een veilige omgeving. Niet te verwarren met 360 video, met deze laatste kijk je naar een ‘film’ en met VR is de gebruiker participant.

Neem een kijkje door de ogen van een kind dat te maken heeft met huiselijk geweld.

Of verplaats je in de wereld van iemand met een Laag Verstandelijke Beperking (LVB).

Na de VR-simulatie, bespreekt Sirius Training & Advies de ervaringen en de effecten die dit heeft op gevoel, emotie, lichaamssensatie, gedachten en handelingsimpulsen met de gebruiker. En kan hij/zij een koppeling maken naar zijn/haar professionele attitude en ontwikkeling, zoals: houdingsaspecten en vaardigheden in het werken met beoogde doelgroepen.

Wilt u meer weten download dan onze folder.

Download

Samen met Enliven.Media

Om het trainingsaanbod uit te breiden en te verdiepen, is Sirius Training & Advies een samenwerking aangegaan met VR-specialist Enliven. Dit bedrijf ontwikkelde in 2015 ‘Het slachtofferperspectief middels Virtual Reality VR’, een ‘beleving’ met huiselijk-geweldsimulatie. Voor deze innovatie ontving Enliven.Media november 2018 dé Justitie en Veiligheid Innovatieprijs. Niet alleen vanwege de impact en effectiviteit, maar nog belangrijker: de (brede) toepassing in de praktijk. Met de inzet van VR introduceert Sirius Training & Advies immersive learning, een innovatie die voor een enorme stap voorwaarts van het leervermogen zorgt. Sirius Training & Advies heeft twee trainingen ontwikkeld op de thema’s Huiselijk Geweld en Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) waarbij VR wordt ingezet. Hier lees je er alles over.

Voor wie bestemd?

De trainingen waarbij VR wordt toegepast, zijn in te zetten in de opleiding en training van professionals in o.a. de gezondheidszorg, de jeugdzorg, politie en justitie. VR kan worden ingezet op al dan niet geaccrediteerde trainingen, intervisie, supervisie, casuïstiek-bespreking, coaching, teamontwikkelingen en werving en selectie.

Doel

De inzet van VR geeft verdieping aan leerprocessen. Dat blijkt onder andere uit de volgende studie. Inzet van de tool creëert bewustwording en empathie en die geven weer verdieping aan leeractiviteiten.

Maar dat is nog niet alles

In ontwikkeling zijn een aantal thema’s c.q. trainingen waarbij gewerkt wordt met VR zoals: 

§ Conflictscheiding

§ Dementie

§ Mensenhandel/Loverboys

§ Autisme

§ Overvallen

§ Pesten

§ Discriminatie