Coaching

Gedrag herkennen, weten hoe het beste te reageren en effectief communiceren zijn vaardigheden die ook één op één of bij een team gecoacht kunnen worden.

Coaching

Bij Sirius Training & Advies zetten we coaching effectief in als borging van nieuw gedrag na trainingen en als Individuele coaching gericht op effectiviteit en vitaliteit.

Borging van nieuw gedrag

Borging van nieuw gedrag na trainingen is het meest vergeten onderdeel van een training. Als je wilt dat medewerkers het nieuwe gedrag of de nieuwe inzichten daadwerkelijk in de praktijk toepast, is coaching een zeer effectief middel. Sirius Training & Advies heeft ruime ervaring in het inzetten van coaching bij opleidingstrajecten. Deze coaching kan een-op-een geschieden of in kleine groepen. De coaches die we hiervoor inzetten zijn professionele coaches met ruime ervaring.

Één-op-één-coaching

Als een medewerker (tijdelijk) minder functioneert, last heeft van stress, een incident heeft meegemaakt op het werk of om een andere reden niet tot volledig tot zijn recht komt, kan er extra ondersteuning nodig zijn. Bij de individuele coaching gericht op persoonlijke effectiviteit en vitaliteit zetten we alleen zeer ervaren, gediplomeerde coaches in, waarvan wij weten dat zij professionele en effectieve begeleiding bieden.

Onze coaches kunnen:

Doel- en mensgericht werken

Snel tot een goede en vertrouwde werkrelatie kunnen komen

Verschillende effectieve technieken en werkwijzen hebben om in te zetten

Kennis en kunde hebben omtrent psycho-sociale problematiek zoals stress, burn-out, depressie, angst, trauma en verslaving

Direct helpen bij gespannenheid en stress, waaronder symptomen voorkomend uit trauma en angst

Adviezen geven als dat nodig is of als daar om gevraagd wordt

Oplossingsgericht en in het heden werken en niet onnodig op het verleden richten

Geen ingewikkelde therapeutische taal gebruiken of vertellen dat coaching zwaar behoord te zijn

Ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om zelf de problemen op te lossen

Ondersteuning bieden op cognitief, emotioneel en gedragsniveau

Systemisch kijken naar problemen

Helpen om anders en meer oplossingsgericht te kijken naar problemen

Taken en/of opdrachten meegeven om tussen de sessies in uit te voeren

Werken aan het zelfvertrouwen en de eigen regie