Complexe Echtscheidingen

In de dagelijkse werkpraktijk word je regelmatig geconfronteerd met complexe echtscheidingssituaties. Om hier professioneel in te kunnen handelen biedt Sirius Training & Advies in samenwerking met Jeugdzorg Academie de training complexe echtscheidingen aan. Deze vaak voorkomende problematiek zorgt ervoor, dat je zonder gedegen training en werkwijze een zware werkdruk ervaart en je handelingsverlegen kunt voelen. 

Dit leer je

  • Positioneren en verhelderen van eigen rol als professional
  • Kennis over de escalatieladder en vaardigheden in toepassen daarvan.
  • Kunnen herkennen van destructieve communicatiepatronen en interveniëren daarin.
  • Verkrijgen van handvatten in hoe om te gaan met verschillende vormen van weerstand.
  • Vaardigheden in het voeren van het eerste gesprek met ouders.
  • Gesprekstechnieken voor ouders met een licht verstandelijke beperking in scheiding.
  • Vergroten van kennis over rouwproces, loyaliteitsconflict en signalen van kinderen.
  • Er wordt uitleg gegeven over gespreksvoering met kinderen in een vechtscheidingssituatie en daarmee geoefend.

Doel

Je leert inzicht te verkrijgen in de landelijke werkwijze complexe echtscheidingen en de praktische toepassing. Je krijgt zicht op de gevolgen van complexe echtscheidingen voor kinderen en met name handvatten voor hoe om te gaan met ouders in een complexe echtscheidingssituatie. De behandelde aspecten binnen de training bieden de mogelijkheid voor jeugdbeschermers om in een tijdsbestek van 6 maanden vooruitgang te boeken, dan wel opnieuw onderbouwd raadpleging van de rechter m.b.t. de zorg- en omgangsregeling te overwegen.

Duur

4 dagdelen (2 dagen)

Inzet

1 trainer + 2 acteurs

Accreditatie

SKJ