Omgaan met Lastig Gedrag van Ouders

Als leerkracht krijg je regelmatig met ouders te maken, die vanuit betrokkenheid bij hun kind lastig gedrag laten zien. Ouders zijn veelal mondig en als leerkracht heb je vandaag de dag een andere status. Je moet dan ook stevig in je schoenen staan om met deze situaties om te kunnen gaan.

Doel

In deze workshop leer je op professionele manier gesprekken met ouders te voeren, die lastig gedrag laten zien. Je leert om in deze gesprekken niet zelf emotioneel uit balans te raken.

Omvang

1 dagdeel.

Inzet

1 trainer + 1 acteur op 6 deelnemers.

Accreditatie

Mogelijk op aanvraag.