Samen Veilig Verder voor Werkbegeleiders en Gedragswetenschapper

Binnen jouw team wordt gewerkt voor de benadering van Signs of Safety. Om de uitvoerende professionals te coachen op deze benadering geeft deze training handvatten aan werkbegeleiders en gedragswetenschappers. Deze training is vergelijkbaar met de Basistraining Samen Veilig Verder (voor uitvoerende jeugdzorgprofessionals), maar in deze training wordt dit belicht vanuit het perspectief van de coachende/begeleidende professional.

Doel

Je bent in staat om op vanuit jouw rol coaching te bieden op de toepassing van de benadering Signs of Safety.

Duur

4 dagdelen (2 dagen) Er wordt 1 dagdeel geoefend met een acteur in het toepassen van Signs of Safety bij het coachen van de uitvoerend medewerkers. Wij adviseren om deze training aan te vullen met een aantal coaching sessies en workshop waarin de belangrijkste tools uit Signs of Safety kort worden uitgelegd.

Inzet

Accreditatie

SKJ