Module Moreel Beraad

Het moreel beraad is een gestructureerde gespreksmethode om ethische kwesties met vakgenoten te bespreken. In deze training leer je hoe je ethische kwesties of dilemma’s kan bespreken met deze methoden. De training is voor jeugdzorgwerkers bestemd, maar ook gedragswetenschappers en managers kunnen in deze training bij hun team aanschuiven. De module kan alleen gevolgd worden wanneer de basis van het werken volgens de Beroepscode bekend is. De module heeft een verdiepend karakter en het oefenen met het Moreel Beraad wordt volgens het daarvoor bestemde stappenplan geoefend.

Doel

Je leert met het Moreel Beraad ethische kwesties en morele dilemma’s met collega’s te bespreken.

Duur

1 dagdeel.

Inzet

1 trainer.

Accreditatie

SKJ.