Psychopathologie voor vrijwilligers (basis)

Als je als vrijwilliger in de psychiatrie werkt, is het fijn om ‘bagage’ in huis te hebben die de omgang en communicatie met cliënten vergemakkelijkt. De Basistraining psychopathologie voor vrijwilligers is hiervoor de aangewezen tool.

Dit leer je

  • De vrijwilliger leert de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden;
  • De vrijwilliger leert het verschil tussen een psychisch en een psychiatrisch ziektebeeld, hij weet wat de DSM V is;
  • De vrijwilliger leert wat wel en wat minder goed werkt in contact met iemand met een van de volgende psychiatrische ziektebeelden: psychotische kenmerken, bipolaire stoornis, stemming -en angstklachten, verschillende vormen van depressie (depressie, hypomaan, manie), AD(H)D en ASS. met psychiatrische ziektebeelden. De vrijwilliger leert de do's en de dont's;
  • De vrijwilliger kan zijn eigen grenzen herkennen en aangeven;
  • De vrijwilliger leert hoe hij een ik-boodschap kan geven;
  • De vrijwilliger leert wat een signaleringsplan is, wat de-escalerend werken inhoudt en krijgt tips hoe om te gaan met iemand die bijv. ineens erg boos wordt;
  • De vrijwilliger heeft kennis van herstelondersteunende zorg (SRH) en hoe hij dit kan inzetten in contact met een cliënt;
  • De vrijwilliger heeft kennis van stigmatisering en heeft weet van het verloop van een herstelproces van een cliënt;

Eerst wordt het verschil tussen een psychisch en een psychiatrisch ziektebeeld uitgelegd. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op bovengenoemde psychiatrische ziektebeelden. Er wordt uitgelegd wat de symptomen zijn. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij wat je in contact met iemand met een dergelijke kwetsbaarheid het beste wel en niet kunt doen, oftewel: wat helpt iemand, wat helpt iemand niet?

Tevens wordt in deze training stil gestaan bij je eigen grenzen. Waar liggen die en hoe geef je ze aan? Wat is het verschil tussen ‘redden’ en empathie hebben? Hierbij wordt ingegaan op ‘verbindend communiceren’, ofwel hoe je een ik-boodschap kunt geven. Daarnaast staan we stil bij het crises-ontwikkelmodel: wat werkt de-escalerend en ook krijg je handvatten aangereikt wat je kunt doen als iemand bijv. ineens heel boos wordt. Tevens bespreken we het signaleringsplan: waarom is dit nodig, wat houdt het in en hoe kun je het samen met de cliënt inzetten en gebruiken?

Tijdens de Basistraining psychopathologie voor vrijwilligers wordt theorie afgewisseld met verduidelijkende filmpjes en oefeningen. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en voor het stellen van vragen. Ook worden in deze training elementen gebruikt van het spel 'Een steekje los'. Dit is een bordspel waardoor men met elkaar in gesprek gaat over de psychische gezondheid en kwaliteit van leven. Doel van dit spel is o.a. anti-stigmatisering en meer begrip voor psychische kwetsbaarheid.

Eventueel kan de training worden uitgebreid door dit interactieve spel volledig uit te spelen. Dit kan van toegevoegde waarde zijn op het begrip van psychische kwetsbaarheid. Het spel kan ingezet worden om openheid te creëren, over eigen ervaringen en psychische kwetsbaarheid. Doel van het spel is om spelenderwijs in gesprek te gaan over psychische gezondheid en kwaliteit van leven. Taboerijke onderwerpen worden zo op een laagdrempelige manier bespreekbaar gemaakt met als doel meer openheid, (h)erkenning en begrip.

Doel

In deze training ligt de focus op het bieden van herstelondersteundende zorg, hoe je je als vrijwilliger kunt richten op de krachten en mogelijkheden van iemand. Er zal in dit kader uitgebreid stilgestaan worden bij de SRH Methodiek (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen).

Duur

De basistraining psychopathologie voor vrijwilligers beslaat drie dagdelen van 09.00 -12.00 uur, exclusief reistijd en een half uur voorbereidingstijd per dagdeel. De training wordt begeleid door 1 trainer en 1 ervaringsdeskundige.

Terugkomdagen: Ook is het mogelijk de Basistraining psychopathologie voor vrijwilligers uit te breiden met terugkomdagen. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van vragen die de vrijwilliger in de praktijk tegen komt.

Voor wie

De Basistraining psychopathologie voor vrijwilligers is bedoeld voor mensen die als vrijwilliger in de psychiatrie gaan werken of reeds werken en in dit werk te maken hebben met mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Accreditatie

Op aanvraag