Omgaan met hoogbegaafde en overgevoelige kinderen (basis)

Hoogbegaafdheid: wat houdt dat eigenlijk precies in? Wat zijn de nieuwste inzichten? En hoe deal je het beste met kinderen die (hoog)begaafd en daardoor ook vaak overgevoelig zijn. In deze interactieve training komt het allemaal aan de orde.

Dit leer je

In de interactieve training Omgaan met hoogbegaafde en overgevoelige kinderen ervaar je zelf hoe het is om hoogbegaafd te zijn en nemen we een duik in de wereld van het begaafde kind. Daarna begrijp je beter welke (gedrags)problemen er kunnen ontstaan en waardoor ze ontstaan. Op basis van het gedrag hebben Betts en Neihart profielen samengesteld van begaafde kinderen die een goede leidraad vormen voor de begeleiding van begaafde kinderen. De profielen nemen we samen door. Op veel voorkomende problemen zoals een fixed mindset en onderpresteren, gaan we dieper in. Veel begaafde kinderen reageren overgevoelig op diverse prikkels. De vijf overexitabilities, zoals ze ook wel genoemd worden, bekijken we samen. In deze training is een interactief gedeelte mét acteur opgenomen!

Doel

Door deze training krijg je inzicht in de uitdagingen waar (hoog)begaafde kinderen, hun ouders en docenten voor staan. De uitdagingen zorgen regelmatig voor gedragsproblemen. Deze leer je herkennen aan de hand van de profielen van Betts en Neihart van begaafde kinderen. Daarnaast krijg je inzicht in de overgevoeligheden die vaak samengaan met (hoog)begaafdheid. Vanuit deze basiskennis kun je beter (adviseren hoe) om (te) gaan met (hoog)begaafde kinderen.

Duur

De basistraining Omgaan met hoogbegaafde en overgevoelige kinderen beslaat twee dagdelen. De training kan worden aangepast aan jouw specifieke wensen. De training wordt begeleid door 1 trainer en 1 acteur.

Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor professionals werkzaam in de domeinen onderwijs, health, sociaal domein, kindveilig en iedereen die met (hoog)begaafde kinderen heeft te maken.

Accreditatie

Op aanvraag