Vervolg/Onderhoud Grensoverschrijdend Gedrag en Agressie 

In deze training worden kort de principes van de basistraining opgefrist, namelijk: het herkennen en leren beïnvloeden van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt de kennis hieromtrent uitgebreid. De training geeft inzicht in algemene en eigen spanningssignalen, grenzen en gedrag tijdens escalaties en het uitbreiden van kennis van het handelingsrepertoire. Je leert om gaan met willekeurige agressie (waaronder seksuele intimidatie) tegen een systemische achtergrond.

Doel

De training is interactief en het accent ligt op oefenen in vaardigheden. Er wordt diverse simulaties stapsgewijs en veilig met deskundige en ervaren trainingsacteurs geoefend. Hiervoor zijn reeds ontwikkelde simulaties beschikbaar, maar ook is het mogelijk simulaties te ontwikkelen op basis van jouw praktijkvragen.

Duur:

2 dagdelen (1 dag)

Inzet:

1 trainer + 1 acteur

Accreditatie:

SKJ, V&VN en Kabiz