Supervisie of Teamcoaching Samen Veilig Verder

Om ervoor te zorgen dat de vaardigheden en mogelijkheden in het werken met de Signs of Safety worden verdiept en uitgebreid is er de Supervisie teamcoaching. Supervisie is vooral van meerwaarde voor teams die pas met de Signs of Safety benadering werken. Teamcoaching brengt meer verdieping en is vooral ondersteunend aan teams die meer ervaring hebben met Signs of Safety. Teamcoaching kan ook worden ingezet voor gedragswetenschappers. De focus ligt op het parallelle proces waarin gedragswetenschappers de Signs of Safety benadering in hun begeleiding aan de uitvoerend professionals geven. Gedragswetenschappers worden door de coachingssessies op weggeholpen in hoe ze hun team kunnen begeleiden volgens deze benadering.

Doel

Het team is in staat om hun vaardigheden en mogelijkheden in het werken met Signs of Safety verder te verdiepen en uit te breiden.

Duur

De bijeenkomsten kunnen naar behoeften worden ingekocht. Een team kan 1 of meerdere bijeenkomsten afnemen op een door het team zelf bepaald moment. De bijeenkomsten kunnen variëren van supervisie tot coaching.

Inzet

Coach

Accreditatie

SKJ