Intake en Doorverwijzen

Om een goede en efficiënte intake of doorverwijzing te kunnen doen, moet je als professional in staat zijn om de juiste informatie op tafel te krijgen. Vooral bij kwetsbare mensen is dat niet altijd een eenvoudige opgave.

Dit leer je

 • Een open gesprek voeren vanuit een gelijkwaardige benadering
 • Breed uitvragen: inzicht en overzicht aanbrengen bij de burger in de eigen leefsituatie

 • Verbanden leggen tussen belangrijke leefgebieden

 • Doorvragen naar krachten, wensen en dromen en deze centraal zetten in een eigen plan van de burger

 • Crisissituaties signaleren en doorvragen op beperkingen en belemmeringen

 • Een goede afweging te maken of er moet worden doorverwezen naar een crisistraject of aanvullende zorg

 • Oplossingsgericht vragen stellen

 • Het belang van preventief doorvragen rond life events

 • Kwetsbare mensen motiveren om regie te nemen over hun eigen leven en te werken aan hun eigen toekomst

 • Dit te vertalen naar een plan voor de toekomst, met de burger als zorgregisseur

 • Een signaleringsplan op te stellen met de burger, waarin hij/zij zelf signalen leert herkennen en tijdig hulp leert inschakelen.

Doel

Complete en efficiënte intakes doen met kwetsbare mensen. Je kunt een eigen plan opstellen met de burger en adequaat doorverwijzen met minimale administratieve lasten. 

Duur

2 dagdelen (verspreid over 4 maanden)

Inzet

1 trainer

Accreditatie

Mogelijk op aanvraag