Modules werken met kinderen


Het Veilige Huis

In deze module leer je het gespreksinstrument Het Veilige Huis toe te passen in een praktijksituatie. Het Veilige Huis is een instrument dat kinderen betrekt bij én een stem geeft in het opstellen van het veiligheidsplan. Door het maken van het Veilige Huis worden kinderen uitgenodigd mee te denken over wat zij nodig hebben om zich thuis weer veilig te voelen. Te denken valt aan; afspraken over wie wel en niet op bezoek mag komen, huisregels, omgangsregels, etc. De dingen die door het kind worden benoemd worden door jou meegenomen in het proces, dat met het gezin en netwerk wordt aangegaan t.b.v. het maken van een veiligheidsplan.

Doel

Je leert met het gespreksinstrument Het Veilige Huis een professioneel gesprek met een kind te voeren, zodat het kind betrokken wordt en een stem krijgt bij het opstellen van het veiligheidsplan.

Omvang

1 dagdeel

Inzet

1 trainer + acteur

Accreditatie

SKJ

Words & Pictures

In de module wordt uitleg gegeven over dit instrument en met een standaard of eigen casus wordt geoefend. Words & Pictures ofwel het verhaal in woord en beeld is een instrument dat kinderen helpt uitleg te geven over wat in hun leven gebeurt of is gebeurd. Met dit instrument kan bijvoorbeeld uitleg worden gegeven over dat het niet goed voor kinderen is als ouders steeds ruzie maken, dat papa een tijdje niet bij het gezin kan wonen, dat de kinderen een tijdje bij grootouders gaan logeren of dat mama niet meer voor haar kinderen kan zorgen. Het is ook mogelijk om veiligheidsafspraken uit het veiligheidsplan te vatten in een woord-en-beeld-verhaal. 


Een verhaal in woord en beeld wordt (meestal met de ouders) voor de kinderen gemaakt in cartoonvorm en aan hen gepresenteerd. Een verhaal in woord en beeld kan slechts 6 plaatjes bevatten, maar ook een levensverhaal zijn van meerdere pagina’s.

Doel

Je leert met het gespreksinstrument Word & Pictures een professioneel gesprek met een kind te voeren over wat in hun leven gebeurt of is gebeurd. Het instrument is ondersteunend bij het veiligheidsplan.

Omvang

1 dagdeel (Voorafgaand aan de training ontvangt men een voorbereidende leesopdracht. De module kan eventueel worden afgesloten met de opdracht om een verhaal in woord en beeld te maken, die door de trainer wordt bekeken)

Inzet

1 trainer + acteur

Accreditatie

SKJ

Huis van de Toekomst

In deze module van een dagdeel leer je het instrument “Het huis van de Toekomst” toepassen in het contact met ouders. Je kunt dit instrument inzetten om met ouders toe te werken naar het formuleren van doelen voor een veiligheidsplan om de kinderen veilig te laten zijn. Het kan helpend zijn wanneer ouders niet uit hun negatieve spiraal lijken te kunnen komen en zij extra aanmoediging nodig hebben om weer concreet te kunnen kijken naar de toekomst.

Doel

Je leert het instrument “Het huis van de Toekomst” toepassen in het contact met ouders

Omvang

1 dagdeel

Inzet

1 trainer + acteur

Accreditatie

SKJ