Workshop Leren van Casuïstiek

Belangrijk is het dat je bij een casuïstiekoverleg vragen stelt in plaats van allerlei adviezen geven, zodat je collega’s op weg helpt om de eerstvolgende stap te zetten. In deze workshop leer je om volgens de benadering Signs of safety een casuïstiekoverleg te voeren. Er wordt stilgestaan bij de structuur van zo’n casuïstiekoverleg en bij de gewenste basishouding van de deelnemers aan het overleg.

Doel

Teams zijn in staat om op een effectieve manier casuïstiekoverleg te voeren.

Duur

1 dagdeel

Inzet

1 trainer

Accreditatie

Mogelijk op aanvraag