Praatparels

De interactieve workshop staat in het teken van de gespreksvoering met kinderen en jongeren. Praatparels kent een mooie afwisseling tussen ervaren, actief bezig zijn, het delen van verhalen en het verrijken van kennis over de gespreksvoering met kinderen en jongeren. Je ondergaat zelf de oefeningen die met kinderen kunnen worden gedaan om met hen in gesprek te komen. Hierdoor ervaar je enerzijds hoe de werkvormen en tools op hen overkomen en wat deze bij hen teweeg brengen. Anderzijds doe je hierdoor kennis en vaardigheden op om in je eigen praktijk met kinderen in gesprek te gaan. Onderwerpen die aan bod komen: eigen jeugdervaringen, (omgaan met) geleden verliezen, faseovergangen, contact leggen met het kind passend bij de leeftijd en mogelijkheden, afstand-nabijheid in het contact en het gebruik van beelden en (spel)materiaal.

Doel

Je leert aan de hand van creatieve en beeldende werkvormen en tools (ofwel ‘praatparels’) in gesprek te komen met kinderen van 4 tot en met 18 jaar. De werkvormen zijn tevens bruikbaar voor de gespreksvoering met volwassenen.

Duur

2 uur of 1 dagdeel (De workshop kan worden aangeboden als twee uur durende workshop of als een uitgebreider aanbod. In de workshop van bijvoorbeeld een dagdeel wordt er naast het laten ervaren en inspireren van deelnemers meer ruimte genomen voor de overdracht van kennis en voor het trainen van concrete gespreksvaardigheden)

Inzet

1 trainer

Accreditatie

SKJ