VR training LVB

In Nederland leven zo’n 74.000 mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Voor deze mensen kan een normale handeling een hele bezoeking zijn. De VR training LVB van Sirius Training & Advies richt zich op het vergroten van kennis van professionals in o.a. de zorg, politie en justitie op het gebied van omgaan met mensen met een LVB.

Immersive learning door VR

VR is een ongekend innovatieve en meeslepende manier om bewustzijn en empathie te creëren rondom maatschappelijke thema’s. Huiselijk geweld of beter omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), bijvoorbeeld. Met VR train je in een levensechte omgeving. Een fantastische innovatie die wetenschappelijk is onderzocht, trainingen nóg effectiever maakt en de betrokkenheid, empathie en het leervermogen van deelnemers enorm vergroot. En… waarvoor de partner van Sirius Training & Advies: Enliven in november 2018 dé Justitie en Veiligheid Innovatieprijs ontvingen.

Andere insteek

Vanuit verschillende initiatieven wordt gewerkt aan het vergroten van de competenties die nodig zijn om adequaat om te gaan met iemand met een LVB. Veel aandacht wordt besteed aan kennisoverdracht. De VR training LVB van Sirius Training & Advies heeft een andere insteek en laat professionals als het ware in de schoenen van een LVB-er stappen. Een levensechte ervaring die laat zien hoe een LVB-er het contact met de professionals ervaart, waar hij of zij tegenaan loopt en wat de behoeften zijn? Vanuit die ervaring kunnen de professionals hun werkwijze, zoals de manier van communicatie of het geven van een opdracht, aanpassen aan de behoeften en het begripsniveau van de LVB-er.

Meteen toepasbaar in de praktijk

Daar waar de professional theoretische kennis bezit, is het met behulp van VR-technologie mogelijk om daadwerkelijk te ervaren wat leven met een LVB inhoudt. De theorie in combinatie met de praktijk geeft kennis en kunde om de doelgroep beter te begrijpen en meer resultaat te behalen in de begeleiding. Ook wordt behandeld op welke wijze de communicatie verbeterd kan worden.

Voor wie

De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in hun werk in aanraking komen met mensen met een LVB. Werkvelden zijn o.a. gemeente, ziekenhuis, justitie, politie, onderwijs en sociaal werk.

VR training LVB

Tijdens de training worden vier stappen doorlopen. 1. Uitwisseling van kennis en ervaring over de huidige stand van zaken binnen de organisatie. Waar lopen de deelnemers op dit moment tegenaan? 2. Het beleven van de VR simulatie. Hierbij is professionele ondersteuning van essentieel belang gezien de impact. 3. Reflectie op de bevindingen. 4. Deelnemers formuleren hoe zij de verkregen informatie in de praktijk zullen/kunnen brengen.

De inzet van acteurs is een belangrijk aspect voor wat betreft het oefenen in toepassingen. Acteurs zijn specifiek opgeleid wat betreft de materie als in een specifieke methodiek.