Samen Veilig Verder (Intensief)

'Signs of Safety' is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Samen met het gezin ontwikkel je een veiligheidsplan. Je stelt dit plan op met oplossingsgerichte vragen, waarmee sterke kanten van het gezin en uitzonderingen op de problemen zichtbaar worden, zodat het gezin het gedragsrepertoire kan uitbreiden. In deze vijfdaagse intensieve training komt de gehele benadering Signs of Safety aan bod en worden vaardigheden uitgebreid, zoals oplossingsgerichte vraagtechnieken en het werken met de tools voor het 
praten met kinderen. Alle elementen, zoals genoemd bij de Basistraining, komen in deze training meer uitgebreid aan bod.

Doel

In deze training leer je de benadering van Signs of Safety, wordt je kennis en vaardigheden in het werken met deze benadering vergroot.

Duur

10 dagdelen (5 dagen) De laatste dag van deze training is een terugkomdag, waarop je jouw Good Practices presenteert.

Inzet

1 trainer + 1 acteur Materiaal: Voor het volgen van deze training is de aanschaf van het boek “Veilig Opgroeien” van Turnell & Edwards noodzakelijk.

Accreditatie

SKJ