Verdiepingscursus AD(H)D en Hooggevoeligheid

Heb je in je werk of je dagelijkse leven te maken met mensen met ADHD of ADD? Met de Verdiepingscursus AD(H)D en hooggevoeligheid krijg je tools aangereikt om de omgang en communicatie met hen te verbeteren èn hoe je het beste in hen omhoog haalt.

Dit leer je

  • De deelnemer leert wat ADHD en ADD inhoudt en wat de relatie met hooggevoeligheid is;
  • De deelnemer kan de symptomen van AD(H)D herkennen;
  • De deelnemer weet wat goed en wat minder goed werkt in contact met iemand met AD(H)D;
  • De deelnemer heeft kennis van de talenten van iemand met AD(H)D.

Tijdens de cursus wordt theorie afgewisseld met verduidelijkende filmpjes.

Doel

De cursus gaat specifiek in op ADHD, ADD en de relatie met hooggevoeligheid. Wat is ADHD en ADD? Wat zijn de verschillen? Hoe herken je de symptomen bij iemand met AD(H)D? Wat zijn de sterke kanten van iemand met AD(H)HD en hoe kun je iemand met AD(H)D het beste begeleiden/helpen en benaderen (do’s en dont’s)? Wat is de relatie met hooggevoeligheid?

Duur

Een korte verdieping van 2,5 uur of een dagdeel, waarbij nog meer op de inhoud wordt ingegaan. In het laatste geval wordt er meer beeldmateriaal getoond ter verduidelijking van de theorie en is er meer ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Voor wie

Speciaal bestemd voor mensen die in hun werk of dagelijkse leven te maken hebben met mensen met ADHD of ADD en verdieping op dit onderwerp wensen. De cursus wordt begeleid door 1 trainer en 1 ervaringsdeskundige.

Accreditatie

Op aanvraag