Programma Persoonlijke ontwikkeling & Competentiegerichte Coaching.

Praktische aanpak voor ontwikkelen van organisatie, team en individu.In iedere fase van de ontwikkeling van een bedrijf, is er verandering nodig om gezond te blijven of door te kunnen groeien. Al meer dan 25 jaar helpt Sirius organisaties, teams en individuele medewerkers bij deze ontwikkeling.

Sirius begeleidt organisaties (en bedrijfsleiding) bij het mogelijk maken van verandering en het toevoegen van waarde door met bedrijfskundige expertise en ervaring te zorgen voor gedegen strategische plannen en gezonde structuren en systemen. Sirius creëert betrokkenheid, door gezamenlijk deze plannen te vertalen naar praktische uitvoering.

Centraal bij iedere succesvolle verandering, staat de mens!

Sirius zorgt al meer dan 25 jaar voor professionele begeleiding en coaching aan teams en individuen om met veranderingen te kunnen mee bewegen. Onze adequate opleidingen en trainingen zorgen dat teams
goed zijn toegerust op de toekomst.


Persoonlijke ontwikkeling van iedereen op haar of zijn eigen niveau is van cruciaal belang!

Sirius heeft een slimme en doeltreffende aanpak ontwikkeld om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

Met als uitgangspunt onze 4-stappen methode: analyse, advies, actie, aandacht.

Kunnen wij voor iedere medewerker in uw organisatie een unieke aanpak bieden, waarin de volgende 3 activiteiten inclusief zijn:

1. Assessment

Om inzicht te krijgen in de competenties van de betreffende medewerker
starten we met een (online) vragenlijst “werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken”.
Deze test is Normatief en heeft een zeer goede consistentie bepaling, en is daarnaast als beste getest door COTAN. Aan de hand van de antwoorden (ingevuld door medewerker zelf) wordt een rapport samengesteld en beschikbaar gemaakt voor de medewerker.

Een tweede Assessment wordt afgenomen aan de hand van het Teamrollenmodel van Belbin,
waarbij de medewerker een rapport ontvangt met haar/zijn 3 belangrijkste voorkeursrollen,
incl. de talenten en valkuilen binnen teamverband.

2. Reflectiegesprek

Aan de hand van deze rapporten volgt een reflectiegesprek met een Sirius expert.
In dit persoonlijke gesprek ligt de focus op (h)erkenning van de verkregen inzichten, hoe de medewerker de samenvatting ervaart en waaraan zij/hij behoefte heeft om aan bepaalde competenties te gaan werken. Daarna worden er persoonlijke coachings-, trainings- of opleidingsdoelen opgesteld.

3. Coaching

Aan de hand van deze persoonlijke doelen, wordt er in 4 sessies (van ongeveer 2 uur elk), gedurende een bepaalde periode samengewerkt met een coach aan het realiseren van deze doelen.
We bieden resultaatgerichte coaching, waarbij de focus op de ontwikkeldoelen, eigen regie en verantwoordelijkheid ligt. Daarnaast wordt er d.m.v. van oefenactiviteiten gewerkt aan competenties en concreet gedrag.

De 4-stappen:

Voor deel 1 en 2 van dit complete programma ter ondersteuning/begeleiding van
persoonlijke ontwikkeling, vragen wij een investering van uw organisatie van 495,-
all-in excl. BTW p. pers. en voor deel 3 een bedrag van 999,- all-in excl. BTW p. pers.

Wanneer een organisatie ervoor kiest om meerdere medewerkers aan te melden voor dit programma,
ontwikkelen we samen een aanpak en offerte op maat.

N.B.  Ondanks dat de organisatie in de meeste gevallen opdrachtgever is, zijn zowel de rapportages als de gesprekken persoonlijk en vertrouwelijk. De adviseur(s) van Sirius zullen aan iedere medewerker afzonderlijk vragen om toestemming de rapportages en verslagen van medewerker te mogen delen met haar/zijn werkgever. Indien zij/hij hiervoor geen toestemming geeft, zal alleen door Sirius worden gerapporteerd, wanneer assessments en gesprekken hebben plaatsgevonden en dat betreffende medewerker de voorkeur heeft uitgesproken zaken niet inhoudelijk te willen delen met werkgever.