Voeren van tweegesprekken (functionerings-,beoordelings-, voortgangs-, correctie-, en slechtnieuwsgesprekken)

Als schoolleider voer je ieder schooljaar weer vele tweegesprekken met leerkrachten. Tijdens deze gesprekken gaat het over het functioneren en de ontwikkeling van deze medewerkers. Sommige gesprekken kunnen lastig zijn omdat je iemand op zijn gedrag moet aanspreken of soms ook maatregelen moet treffen. Bij deze gesprekken kunnen allerlei emoties naar boven komen.

Doel:

In de workshop leer je effectief in gesprek te gaan en om te gaan met de dynamiek in een tweegesprek. Je bent in staat om positie te kiezen en de jouw boodschap duidelijk over te brengen.

Omvang:

1 dagdeel

Inzet:

1 trainer + 1 acteur

Accreditatie:

Mogelijk op aanvraag