Maatwerk per domein

Alle trainingen van Sirius zijn op maat voor uw werkomgeving en organisatie. Vanuit onze expertise in de verschillende domeinen, met uw protocollen en een gedegen voorbereiding wordt getraind met herkenbare situaties.

Maatwerk per domein

Sirius heeft ruime ervaring in verschillende domeinen, zoals (psychische) zorg, jeugdzorg, onderwijs, rechtspraak, handhaving en gemeenten. Wij kennen de situaties en omstandigheden waar medewerkers mee te maken kunnen krijgen.

We bieden bij voorkeur trainingen en trajecten op maat, met een intake en met uw protocollen, zodat we maximaal kunnen voldoen aan de wensen.Trainers en acteurs bereiden zich vervolgens per training gedegen voor, zodat deelnemers getraind worden in omgaan met situaties waar zij ook echt mee te maken (kunnen) krijgen.

Naast de 'algemene' trainingen zijn per domein ook specifiek voor dat domein van toepassing trainingen en workshops ontwikkeld.

Klik op de domeinen om de trainingen te bekijken:

 
 

VR


CEDEO gecertificeerd

Een CEDEO-erkenning wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en de performance van het opleidingsinstituut. Wij zijn trots dat we deze certificering hebben mogen ontvangen.

Lees meer over Cedeo-accreditatie


Punten halen

Veel gemeenten en organisaties eisen dat professionals in de hulpverlening SKJ en/of Registerplein geregistreerd zijn. Deze gemeenten en organisaties zijn erbij gebaat om dit voor hun medewerkers te faciliteren. Op deze manier weet je dat de medewerkers voldoende punten halen voor hun registratie, heb je zicht welke deskundigheidsbevordering zij volgen en bespaar je kosten.

Ruud van Acquoij

ACCOUNTMANAGER TRAINING, ADVIES & COACHING

Spin in het web van Sirius Training & Advies is Ruud van Acquoij. Met Ruud heeft Sirius een heel ervaren accountmanager in huis met een zeer brede achtergrond: van manager in de zorg tot expert op het gebied van LVB en gekwalificeerd coach. Hij is aanspreekpunt binnen Sirius en in het bijzonder voor de Virtual Reality trainingen.

Kennismaken? Neem contact op met Ruud van Acquoij via: ruud.van.acquoij@siriustraining.nl