VR training huiselijk geweld

Verplaats je in een zevenjarige en ervaar een escalatie tussen je beide ouders. Met de VR Training Huiselijk Geweld van Sirius Training & Advies kan dit en beleef je hoe het is om als kind getuige te zijn van partnergeweld. Doel van de training is om de bewustwording en kennis van professionals met betrekking tot deze vorm van kindermishandeling te vergroten.

Immersive learning door VR

VR is een ongekend innovatieve en meeslepende manier om bewustzijn en empathie te creëren rondom maatschappelijke thema’s. Huiselijk geweld of beter omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), bijvoorbeeld. Met VR train je in een levensechte omgeving. Een fantastische innovatie die wetenschappelijk is onderzocht, trainingen nóg effectiever maakt en de betrokkenheid, empathie en het leervermogen van deelnemers enorm vergroot. En… waarvoor de partner van Sirius Training & Advies: Enliven in november 2018 dé Justitie en Veiligheid Innovatieprijs ontvingen.

Voor wie bestemd?

De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in hun werk in aanraking komen met huiselijk geweld. Werkvelden zijn o.a. gemeente, zorg, justitie, politie, onderwijs en sociaal werk.

 

Diversiteit aan trainingen

Vanaf 2010 hebben vele organisaties die met kinderen werken hun medewerkers laten scholen door Sirius Training & Advies in de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld en vanaf 2013 ook in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De training Veiligheid in gezinnen is daar een voorbeeld van.

Andere insteek

Met de VR Training Huiselijk Geweld bewandelt Sirius Training & Advies ook nog een ander pad en laat het professionals met behulp van VR in de schoenen van een zevenjarige stappen. Een levensechte ervaring waardoor je beleeft hoe een kind een escalatie tussen de beide ouders ervaart. Deze ervaring levert niet alleen bewustzijn en empathie op, maar ook de nodige leereffecten op de training die aansluitend op de VR simulatie volgt.

De inzet van acteurs is een belangrijk aspect voor wat betreft het oefenen in toepassingen van de materie. De acteurs zijn zowel specifiek opgeleid voor wat betreft de materie als in een specifieke methodiek.