Timemanagement

De werkdruk binnen het onderwijs wordt als erg hoog ervaren. Als leerkracht is het lastig om alle taken goed te verdelen, balans te houden en prioriteiten te stellen. Iedere dag is het weer een hele toer om je lesvoorbereiding, oudercontacten en overleggen in de beschikbare tijd rond te krijgen.

Doel

In deze training leer je met werkdruk om te gaan, prioriteiten en grenzen te stellen. Op deze manier ben je beter in staat om een effectieve en vooral gezonde manier je werk uit te voeren.

Duur

2 dagdelen.

Inzet

1 trainer + 1 acteur.

Accreditatie

Mogelijk op aanvraag.