Suïcidepreventie

Professionals krijgen op verschillende manieren met suïcidaal gedrag te maken. In deze op maat gesneden training staat suïcidepreventie centraal. De belangrijkste invalshoeken zijn een verkenning van het thema suïcidaal gedrag en gespreksvoering. Je krijgt inleidende informatie over suïcidaal gedrag: visie, motieven, suïcide-ideatie, kwetsbaarheid, stress en entrapment, gespreksmodellen, vraag- strategieën en interventies, zorg, veiligheid en verwijzing. Er wordt een verbinding met praktijk gemaakt en je leert welke basisvaardigheden nodig zijn in gespreksvoering, contact maken, onderzoek naar suïcidale toestand, contact met familie en relaties.

Doel

Na afloop van de training heb je meer kennis en inzicht verworven op het vlak van suïcidaal gedrag. Je bent in staat om op professionele wijze om te gaan met suïcidaal gedrag met als doel preventie van suïcidaal gedrag.

Omvang

2 dagdelen.

Inzet

1 trainer + 1 acteur (Een groep van max. 8-10 deelnemers wordt aanbevolen).

Accreditatie

SKJ, V&VN en Kabiz