Omgaan met agressie in de zorg

In deze e-learning wordt de basis van omgaan met agressie behandeld; soorten agressie en mogelijke interventies om escalatie te voorkomen.

Deze e-learning gaat uit van een dynamische benadering in het omgaan met agressie. Afhankelijk van de situatie kun je gebruikmaken van drie samenhangende strategieën:

  • Ontwijken
  • Beïnvloeden
  • Ingrijpen


Elke strategie levert interventies op die effectief zijn bij het omgaan met die specifieke vorm van agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Naast interventies geeft deze basiscursus inzicht in een aantal factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en de dynamiek rond agressie zoals escalatiegebieden.


Trainingen