Psychiatrische Ziektebeelden

In het dagelijkse werk heb je regelmatig met psychiatrische stoornissen van cliënten te maken. Door bepaald gedrag van cliënten kun je door spanning of onbegrip je handelingsverlegen voelen. Samenwerken is dan lastig en cliënten krijgen dan niet de zorg die zij nodig hebben. Uitleg over de psychiatrische ziektebeelden kan hierbij helpen. Daarbij is het goed om te kijken en te handelen vanuit mogelijkheden i.p.v. beperkingen. Samen met de cliënt kun je bekijken wat werkt. Herstel of oplossingsgericht werken zijn hierbij de sleutelwoorden.

Dit leer je

  • Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
  • Bipolaire- en stemmingsstoornissen
  • Depressie- en stemmingsstoornissen
  • Angststoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Autisme, ADHD, LVG
  • Trauma en stress gerelateerde stoornissen
  • Middel gerelateerde- en verslavingsstoornis

Doel

In deze training leer je welke kenmerken en symptomen optreden bij bepaalde psychiatrische ziektebeelden. Je leert hier mee om te gaan, rekening houdend met je eigen houding en benadering in de begeleiding van de cliënt. In de training krijg je informatie over psychopathologie (kenmerken, symptomen, begeleiding). Het betreft hierbij de belangrijkste DSMV diagnoses.

Duur

De training wordt op maat geschreven, waarin 1 of meerdere psychiatrische ziektebeelden worden behandeld in 2 dagdelen.

Inzet

1 trainer (een groepsgrootte van 8 – 10 deelnemers wordt aanbevolen).

Accreditatie

mogelijk op aanvraag.