Training positioneren vanuit verbinding

Een goede werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener is maatgevend voor de resultaten van de hulpverlening. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Zowel de menselijke kant als de zakelijke kant is van belang voor een goede samenwerkingsrelatie.

Dit leer je

De training is praktisch van aard, naast oefeningen die gericht zijn op vaardigheden en individueel reflecteren, oefenen de deelnemers gesprekken met elkaar. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit situaties uit de dagelijkse praktijk.

Na de training kunnen de deelnemers:     

• Een professionele relatie aangaan

• Verbinding maken met de cliënt

• Positioneren met behoud van relatie in contact met de cliënt

• Positioneren in samenwerking met netwerk en collegae

• Inzicht in eigen handelen en dat van de cliënt

• Reflecteren op eigen emoties, normen en waarden t.o.v. de hulpverleningsrelatie

Doel

Positionerende vaardigheden hebben tot doel voor duidelijkheid te zorgen over de gang van zaken in het gesprek, zowel voor de cliënt als voor de jeugdprofessional. De professional heeft daarnaast ook te maken heeft met instanties en organisaties en moet voortdurend schakelen tussen het ‘systeem’ en de cliënt. Dat betekent meebewegen, flexibel zijn en met elkaar bespreken wanneer de cliënt het zelf doet en wanneer je samen iets aanpakt. Vaak schakelen we onbewust tussen de verschillende vaardigheden. Soms is dit echter niet zo eenvoudig. Door professionals wordt het vaak als lastig ervaren als de veiligheid van de cliënt in het geding komt. Hoe stel je duidelijke grenzen aan het gezin als de veiligheid van de jeugdige of cliënt in het geding is? Hoe behoud je de relatie met de cliënt terwijl je aangeeft een melding bij Veilig Thuis te gaan doen of andere moeilijke beslissingen te moeten uitdragen?

Duur

De training bestaat uit 4 dagdelen. Afhankelijk van vraag en trainingsbehoefte kan het programma op inhoud, en in tijd en intensiteit worden aangepast.

Dag 1
• Kenmerken van een goede hulpverleningsrelatie
• Professionele verbinding en relatie
• Werken vanuit vertrouwen
• Startgesprek met de cliënt
• Aandachtig luisteren en waarnemen
• Omgaan met eigen normen en waarden, persoonlijke grenzen
• Dilemma’s

Dag 2
• Stellen van grenzen met behoud van relatie
• Houding en taal
• Stand your ground
• Omgaan met weerstand
• Netwerkoverleg; positioneren bij professionals

Voor wie

Deze training is gericht op het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de deelnemers. Hoe maak je verbinding met een cliënt, wat doe je met je eigen oordeel, normen en waarden en persoonlijke grenzen, wanneer deze botsen met die van de cliënt? Hoe positioneer je je met behoud van de relatie? Onderwerpen die allemaal aan de orde komen in de training.

Een goede werkrelatie tussen professional en cliënt bestaat uit vertrouwen in elkaar en in de aanpak van de problemen. Dat moet niet verward worden met vriendschap, het gaat om een menselijke benadering, om de interesse in het leven van de cliënt. Het is van essentieel belang dat je als professional je bewust bent van een goede samenwerkingsrelatie. De juiste intentie en goede communicatieve vaardigheden zijn cruciaal in het opbouwen en onderhouden van een samenwerkingsrelatie. Zowel luistervaardigheden als regulerende en positionerende vaardigheden spelen daarbij een rol. Luistervaardigheden hebben als doel de cliënt de ruimte te geven zijn verhaal op zijn manier te vertellen. Van jou als professional wordt verwacht dat je actief kan luisteren en je empathisch kunt opstellen, hierdoor leg je verbinding met de cliënt. Vanuit verbinding kun je als professional invloed hebben op de motivatie van ouders en jeugdigen. Het is hierin belangrijk dat de professional begrip toont voor een ambivalente houding en bijbehorende emoties van een ouder of jeugdige en laat merken dat hij ervan overtuigd is dat de ouder of jeugdige in staat is om te veranderen. Een empathische houding van de professional heeft grote invloed op de motivatie en het vertrouwen tot verandering.

Accreditatie

Op verzoek accrediteren wij onze trainingen bij verschillende beroepsverenigingen zoals het SKJ en Registerplein.

Meer weten? Klik hier!