Opvang en Nazorg

Goede opvang en nazorg van een medewerker na een geweldsincident of andere calamiteit is essentieel voor zowel slachtoffer als organisatie. Een slecht of niet opgevangen medewerker is immers voor zichzelf, zijn omgeving en de organisatie een tijdbom. De training is bedoeld voor teamleiders, managers, voor verantwoordelijken in organisatie voor de opvang en nazorg en voor betrokken collega’s.

Dit leer je

  • Kenmerken van een calamiteit
  • Mentale processen tijdens en na een incident
  • De verschillende stadia in het verwerkingsproces
  • Verschillende types opvanggesprekken
  • Technieken van het opvanggesprek
  • Het slachtoffer en zijn omgeving
  • De protocollen van de organisatie rondom opvang en nazorg

Doel

Na de training heb je zicht op de mogelijke impact van een calamiteit op het slachtoffer. Je bent in staat om op een effectieve wijze, rekening houdend met de behoeften van het slachtoffer en de verschillende fases in het verwerkingsproces een opvanggesprek te houden. Je bent in staat om op een respectvolle en adequate manier de vinger aan de pols te houden, waardoor het herstel en terugkeer van het slachtoffer in het arbeidsproces wordt bespoedigd.

Duur

2 dagdelen (1 dag)

Inzet

1 trainer + acteur (middag)

Accreditatie

Mogelijk op aanvraag.