Training oplossingsgerichte gespreksvoering

Niet problemen, maar oplossingen voor problemen staan centraal bij de training Oplossingsgerichte Gespreksvoering. Deze fundamenteel andere werkwijze sluit naadloos aan bij professionals en organisaties die mensen in hun kracht willen zetten.

Dit leer je

De training Oplossingsgerichte Gespreksvoering bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Je leert wat de ideale basishouding is en hoe je deze én gesprekstechnieken kunt toepassen in jouw praktijk onder begeleiding van een trainer en een acteur. De theorie is dus de inleiding tot praktisch oefenen.
In de training leer je gesprekstechnieken om het oplossingsvermogen te onderzoeken van je (toekomstige) gesprekspartners, om krachtbronnen in te zetten en concrete stappen te zetten in de richting van de door hen gewenste verandering.

Doel

Na deze training ken je het theoretische model van oplossingsgerichte gespreksvoering en kun je de geleerde vaardigheden direct in de praktijk toepassen.

Duur

De training Oplossingsgerichte Gesprekvoering bestaat uit 2 dagen (4 dagdelen). Op aanvraag kan de training in vorm en intensiteit worden aangepast. De training wordt begeleid door 1 trainer en 1 acteur.

Voor wie

De training Oplossingsgerichte Gespreksvoering is met name bestemd voor professionals werkzaam in de domeinen onderwijs, kindveilig en health.

Accreditatie

Op aanvraag.