Opleidingsmodule Moreel Beraad voor Gespreksleider

Een moreel beraad is een gestructureerde gespreksmethode om ethische kwesties met vakgenoten te bespreken. In deze module word je opgeleid tot gespreksleider van een moreel beraad. De module kan worden gevolgd door uitvoerende jeugdzorgprofessionals, maar ook door managers, gedragswetenschappers, administratief personeel of anders professionals die deel uit maken van de organisatie.

Doel

Je leert als gespreksleider met het Moreel Beraad ethische kwesties en morele dilemma’s met collega’s te bespreken.

Duur

1 dagdeel (Deelnemers maken na deze dag een filmopname of reflectieverslag van een door hen geleid Moreel Beraad en leveren dit bij de trainer in ter beoordeling)

Inzet

1 trainer

Accreditatie

SKJ