Grensoverschrijdend Gedrag en Agressie(Basis)

Deze training is bestemd voor professionals, die bij de uitoefening van hun functie in aanraking kunnen komen met grensoverschrijdend gedrag. De basistraining geeft een theoretisch fundament waarmee je vormen van grensoverschrijdend gedrag leert te onderscheiden en te beïnvloeden. 

Dit leer je

Je hebt inzicht in vormen van grensoverschrijdend gedrag en het beïnvloeden daarvan en meer specifiek gaat het om:

  • Inzicht in en kennis van vormen van agressie en de interventies welke worden toegepast teneinde te komen tot de-escalaties.
  • Inzicht in verschillende strategieën in het hanteren c.q. beïnvloeden van grensoverschrijdend gedrag, mede in relatie tot de eigen en andermans veiligheid.
  • Inzicht en kennis van (de)escalerende aspecten in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
  • Uitbreiden van het repertoire aan vaardigheden verbonden aan de strategieën ontwijken, beïnvloeden en ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag.
  • Inzicht en kennis van eigen spanningssignalen en gedrag in escalaties
  • Inzicht en kennis in aspecten van coping, vlucht-vecht responsies en angst in escalaties.

De training gaat vooral uit van de eigen praktijksituaties, terwijl de noodzakelijke theorie wordt toegelicht op basis van voorbeelden uit de praktijk. Verbindingen met de praktijk worden vooral gezocht in de casuïstiek die door jou worden aangereikt.

Download de folder om de specifieken kenmerken van de training te lezen.

Download

Doel

De training is interactief en het accent ligt op oefenen in vaardigheden. Er wordt diverse simulaties stapsgewijs en veilig met deskundige en ervaren trainingsacteurs geoefend. Hiervoor zijn reeds ontwikkelde simulaties beschikbaar, maar ook is het mogelijk simulaties te ontwikkelen op basis van jouw praktijkvragen.

Duur

4 dagdelen (2 dagen).

Inzet

1 trainer + 1 acteur.

Accreditatie

SKJ, V&VN en Kabiz.