Feedback Geven en Ontvangen

Als leerkracht is het belangrijk om collega’s, ouders en kinderen op een professionele manier aan te spreken op bijvoorbeeld gedrag of gemaakte afspraken. Soms is dat best lastig, want je wilt iemand niet kwetsen, de samenwerking op het spel zetten of verkeerd overkomen.

Doel

In deze workshop leer je de ander vanuit jouw rol op een professionele manier aan te spreken, zodat je samen tot heldere afspraken komt en de onderlinge samenwerking bevordert.

Duur

1 dagdeel.

Inzet

1 trainer + 1 acteur.

Accreditatie

Mogelijk op aanvraag.