Beroepscode en Tuchtrecht voor de Jeugdzorgwerker (basis)

Als jeugdzorgwerker heb je te maken met een beroepscode en het tuchtrecht. Deze training is voor jeugdzorgwerkers bestemd, maar ook gedragswetenschappers en managers kunnen in deze training aanschuiven bij hun team. Het accent ligt op beroepsethiek.

Dit leer je

  • Professionele autonomie: wat betekent dit voor de jeugdzorgwerker? 
  • Inhoud, nut en noodzaak van de Beroepscode
  • Toepassen van de Beroepscode in het werk
  • Tuchtrecht
  • Beroepsethiek en morele dilemma’s

Doel

Je krijgt meer inzicht op de inhoud en het nut van de beroepscode en je leert deze toepassen in het dagelijks handelen.

Duur

2 dagdelen

Inzet

1 trainer

Accreditatie

SKJ