Wij zijn Sirius

Sirius Training & Advies b.v. is al 25 jaar een betrouwbare partner in training, advies, coaching en opleidingstrajecten. We werken met experttrainers op verschillende gebieden en zijn een CEDEO-gecertificeerde organisatie. De trainingen van Sirius Training & Advies zijn bij verschillende registers geaccrediteerd, waaronder het SKJ en Registerplein. We ontwikkelen bij voorkeur trainingen en trajecten op maat, zodat we maximaal kunnen voldoen aan de wensen. De domeinen waarop Sirius Training & Advies werkzaam is, zijn Veiligheid, Kind Veilig, Sociaal, Onderwijs en Health.

Een paar voorbeelden

Trainingen die we in de hulp- en dienstverlening aanbieden zijn o.a.: 
* Veiligheid in gezinnen * Positioneren en engageren * Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag * Motiverende gespreksvoering * Oplossingsgerichte gespreksvoering * Verslaving * ACE * Hoog gevoeligheid * Moreel beraad * Mindful@work * Suïcide-preventie * Seksuele ontwikkeling * Werken met de meldcode * Tuchtrecht * Digital awareness * Licht verstandelijk beperkt (LVB) * Huiselijk geweld * GGZ en GGZ-jeugd en Zorgzaam scheiden.


CEDEO gecertificeerd

Een CEDEO-erkenning wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en de performance van het opleidingsinstituut.


In-company is beter

Wij bieden onze trainingen in-company aan. De ervaring leert dat dit effectiever is dan dat medewerkers een training buiten de deur volgen. Om een optimale return of investment te generen voor de organisatie, bieden we advies en consult op het gebied van borging van de nieuwverworven kennis en kunde. Door het aanbieden van in-company trainingen is het mogelijk onze trainingen door het hele land te volgen. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam, overal kunt u profiteren van onze services.


Punten halen

Veel gemeenten en organisaties eisen dat professionals in de hulpverlening SKJ en/of Registerplein geregistreerd zijn. Deze gemeenten en organisaties zijn erbij gebaat om dit voor hun medewerkers te faciliteren. Op deze manier weet je dat de medewerkers voldoende punten halen voor hun registratie, heb je zicht welke deskundigheidsbevordering zij volgen en bespaar je kosten.


Maatwerk

Sirius Training & Advies heeft ervaring met het plannen, organiseren en uitvoeren van kwalitatief hoog en goed geëvalueerde opleidingstrajecten die dit mogelijk maken. We bieden bij voorkeur maatwerk en gaan graag met je in gesprek over wat we voor je kunnen betekenen.
Ton Ossewaarde

OPRICHTER SIRIUS TRAINING & ADVIES

Sirius Training & Advies BV is in 1992 opgericht door Ton Ossewaarde MMC. Dit was het logische vervolg op Tons freelance trainingsactiviteiten voor alle denkbare typen organisatie, zoals nu geordend in de vijf domeinen in de huidige Sirius-praktijk: Kindveilig, Sociaal domein, Veiligheid, Health en Onderwijs. 

Ton is Sirius-breed actief als adviseur, managementconsultant en coach. Hij ondersteunt het directieteam en richt zich met name op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en innovatie.

Kennismaken? Neem contact op met Ton Ossewaarde via: ton.ossewaarde@siriustraining.nl