Workshop Waarderend Interview en Good Practice

Als je waarderend met iemand in gesprek gaat, dan creëer je een veilige omgeving die het mogelijk maakt om op een andere manier naar zaken te kijken, die belangrijk voor de ander zijn. Je kunt makkelijker in gesprek gaan over sterke punten en talenten en tot mogelijke oplossingen te komen. 
In deze workshop leer je vaardigheden op een waarderend interview te voeren. Daarnaast wordt het belang van regelmatige uitwisseling van good practice benadrukt en ben je in staat om dit in de eigen praktijk op effectieve wijze te (blijven) doen.

Doel:

Je bent in staat om een waarderend interview te voeren, zodat andere perspectieven ontstaan vanuit oplossingen en mogelijkheden.

Omvang:

2 dagdelen

Inzet:

1 trainer

Accreditatie:

SKJ