Vervolg/Onderhoud Training Grensoverschrijdend Gedrag (basis)

In deze training worden kort de principes van de basistraining opgefrist, namelijk: het herkennen en leren beïnvloeden van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt de kennis hieromtrent uitgebreid. De training geeft inzicht in algemene en eigen spanningssignalen, grenzen en gedrag tijdens escalaties en het uitbreiden van kennis van het handelingsrepertoire. Je leert om gaan met willekeurige agressie (waaronder seksuele intimidatie) tegen een systemische achtergrond.

Omvang:

2 dagdelen (1 dag)

Inzet:

1 trainer + 1 acteur

Accreditatie:

Mogelijk op aanvraag