Sociale Vaardigheden van Leerlingen

Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk in het leven. Wanneer leerlingen niet over voldoende sociale vaardigheden beschikken of deze zijn niet voldoende ontwikkeld, dan kan dat tot lastig gedrag voor zowel de leerling als de klas leiden.

Doel:

In deze workshop wordt inzicht geven in de competenties van leerlingen die nodig zijn in het sociale verkeer. Daarnaast krijg je allerlei didactische werkvormen aangereikt om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

Omvang:

2 dagdelen

Inzet:

1 trainer + 1 acteur

Accreditatie:

Mogelijk op aanvraag