Orde en Veiligheid in onze Rechtszaal

De training is bestemd voor professionals uit alle geledingen van de rechtbank, die fysiek bij een zitting betrokken kunnen zijn: rechters, griffiers, bodes, juridische medewerkers, parketpolitie. De werkvorm is van het interactief theater en de training vindt in de rechtszaal plaats. Onder leiding van een trainer wordt door professionele acteurs een casus gespeeld, die voor de rechtbank herkenbaar is. In overleg kan een eigen casus worden gebruikt. Rechtbankmedewerkers nemen de rollen op zich. Deze interne acteurs worden vooraf gebriefd en begeleid. Al spelend wordt onderzocht wanneer een interventie had kunnen plaats vinden en hoe de escalatie voorkomen had kunnen worden. Dit onderzoek gebeurt uitdrukkelijk zonder schuldinductie.

Doel:

In de training onderzoek je de scheidslijn tussen orde en veiligheid. Aan het einde van de module heb je antwoord op de volgende vragen:

  • Waar gaat een ordeprobleem over in een veiligheidsprobleem?
  • Welke vaardigheden worden er van de voorzitter gevraagd op het moment dat de veiligheid in de rechtszaal in het geding is?
  • De voorzitter is verantwoordelijk voor de orde tijdens de zitting. In hoeverre geldt dat ook voor de veiligheid? Is veiligheid niet een verantwoordelijkheid voor alle aanwezigen?
  • Hoe zou je die verantwoordelijkheid dan vormgeven?
  • Wat zijn de veiligheidsprocedures die binnen de rechtbank gelden en welke veiligheidssystemen horen daarbij? Hoe werken die systemen?

 

Omvang:

De training is geschikt voor 10 tot 150 personen en duurt 2,5 uur.

Inzet:

1 trainer / begeleider (1 dagdeel voorbereiding + 1 dagdeel uitvoering) en 2 acturs (beide 1 dagdeel).

Accreditatie:

Mogelijk op aanvraag