Coaching vaardigheden (train de trainer)

Als leidinggevende ondersteun je regelmatig collega’s bij diverse situaties. Je wilt hen dan versterken in de uitoefening van hun dagelijkse taak. Het is belangrijk dat je dan niet hun taak of verantwoordelijkheden gaat overnemen. Je wilt jouw collega versterken in de eigen functie zonder goed bedoelde adviezen en tips te geven. Hoe zorg je er voor dat je vanuit jouw leidinggevende taak op een coachende manier de juiste sturing en ondersteuning biedt?

Doel:

In deze workshop leer je enkele coachingsvaardigheden zodat je in staat bent om jouw collega’s op een passende manier te ondersteunen in de uitoefening van hun taak.

Omvang:

1 dagdeel

Inzet:

1 trainer + 1 acteur op 6 deelnemers

Accreditatie:

Mogelijk op aanvraag