Casuïstiek

Binnen het wijkgericht werken worden vaak dezelfde kwetsbare burgers omringd door verschillende professionals. Het onderling afstemmen en samenwerken is dan niet altijd een eenvoudig. Met behulp van deze methode doorloop je samen met collega’s een zevental stappen, waardoor het mogelijk is om de kwaliteit van (samen)werken te verbeteren en je te versterken in jouw methodische aanpak. Via de casuïstiek wordt aan de definitie van generalistisch werken en de eigen beroepsontwikkeling gewerkt. Er worden signalen gebundeld en je leert open en oplossingsgericht vragen stellen, dat direct toepasbaar is voor de eigen werkpraktijk en cliëntcontact. De casus wordt afgesloten met een beoordeling op de Krachtzon, op de besproken aandachtspunten.

Bij de terugkoppeling kan de voortgang inzichtelijk worden gemaakt op de Krachtzon

Voorbeelden van aandachtsgebieden: Eigen Kracht, Informeel Netwerk, Wederkerigheid, activering, OGGZ problematiek, LVB, Financiën, NAH, diversiteit, informele zorg, toekomstperspectief, enz.

Doel:

Je bent in staat casuïstiek te voeren, waarbij je de belangrijkste kernwaarden en knelpunten van wijkgericht werken herkent, bewaakt en borgt. Via de casuïstiek werk je aan de definitie van generalistisch werken en de eigen beroepsontwikkeling. Je bundelt signalen gebundeld en leert open en oplossingsgericht vragen te stellen. Je kan dat direct voor de werkpraktijk en cliëntcontact gebruiken.

Omvang:

In overleg

Inzet:

1 trainer

Accreditatie:

Mogelijk op aanvraag