Activering

Als professional wil je kwetsbare mensen zo veel als mogelijk weer regie op het eigen leven laten nemen. Daarvoor is het nodig dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn en geactiveerd raken. In de training komen de volgende aan bod:

 • Contact is de basis
 • Breed uitvragen
 • Zoeken naar verbanden tussen leefgebieden
 • Help de klant zijn eigen ondersteunings- of activeringsplan zelf te verwoorden
 • Realiteitstoetsing, acties en opties bespreken
 • Casuïstiek
 • Doorvragen naar eigenschappen en verbanden
 • De klant inzicht geven in hun manier van het maken van keuzes
 • Vertaal dit naar een praktisch plan voor op de werkvloer
 • Integraal werken, eigen beroepsgrenzen, doorverwijzen naar (aanvullende) zorg
 • Voorkomen uitval, leren opstellen van een signaleringsplan, signalen herkennen op eigen kracht, of via het informele netwerk.

 
Doel:

Als professionals kun je cliënten inzicht geven in hun eigen leven, krachten, mogelijkheden en beperkingen en ben je in staat om met de juiste gesprekstechnieken, methodes en tools voor kwetsbare mensen in te zetten zodat zij intrinsiek worden gemotiveerd en geactiveerd.

Omvang:

2 dagdelen (verspreid over 4 maanden)

Inzet:

1 trainer

Accreditatie:

Mogelijk op aanvraag