Actieonderzoek

Sirius Training & Advies biedt de mogelijkheid om professionals met het beproefde leerconcept van actieonderzoek samen te laten leren en werkelijke veranderingen in hun werkpraktijk te realiseren.

De deelnemers brengen onder begeleiding van een facilitator eigen ervaringen en kennis in tijdens het onderzoeksproces. Er wordt samen onderzoek uitgevoerd, betekenis gegeven aan gebeurtenissen en in een interactief proces wordt geleerd. Actieonderzoek is niet alleen geschikt voor wetenschappers, maar juist ook voor professionals die actief met elkaar aan veranderingen en innovaties werken.

 

Wat is actieonderzoek?

Actieonderzoek gaat uit van ervaringsgericht en onderzoekend leren of te wel leren door te doen.  Het is een continu proces van leren en reflecteren met als doel iets gedaan te krijgen, waarbij het gaat om een echt antwoord voor een bestaand en complex vraagstuk te vinden.

Actieonderzoek is een zelfleermethode én oplossingsstrategie. De methode gaat er vanuit dat het leerrendement voor deelnemers hoog is, wanneer zij doen wat zij willen leren, reflecteren op wat het effect is en bedenken wat zij kunnen verbeteren. Actieonderzoekers werken aan de aanpak voor een reëel vraagstuk uit hun dagelijkse werkpraktijk.

 

Collectief leren en veranderen

Het actieonderzoek verloopt volgens processtappen en wordt door een collectief van professionals uitgevoerd, dat een actieonderzoekteam wordt genoemd. Het team komt periodiek bij elkaar. Een facilitator is bij de bijeenkomsten aanwezig en zorgt voor de facilitering en begeleiding van het proces. Voor de collectieve bijeenkomsten vindt een individueel intakegesprek plaats. Na afloop wordt met iedere deelnemer een evaluatiegesprek gevoerd en ontvangt de deelnemer een persoonlijk verslag.

  • Aanbod
  • Collectief leren en innoveren met behulp van actieonderzoek
  • Individueel intakegesprek
  • Collectieve bijeenkomsten  
  • Evaluatiegesprek en een persoonlijk verslag
  • Inzet deskundige facilitator

 

Accreditatie:

Mogelijk op aanvraag