(G)GZ

Het Domein (Geestelijke) Gezondheidszorg kent een breed werkveld waarin Sirius al lange tijd actief is. We zijn werkzaam voor professionals van huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, gezondheidscentra voor asielzoekers, ziekenhuizen, en verzorgingshuizen. In ons aanbod richten wij ons op de interactie tussen de zorgprofessionals en cliënten. Sirius vindt het belangrijk dat professionals voldoende zijn toegerust om op adequate wijze met cliënten om te gaan.

Trainingen