Organisatieontwikkeling in het Onderwijs

Onze wereld is voortdurend in beweging. Verandering is de enige constante. Binnen het onderwijs brengen ontwikkelingen als nieuwe technologieën, gewijzigde overheidsvisie en de krapte op de arbeidsmarkt veel verandering mee. Niet alleen in de leeromgeving (en methodieken) of samenstelling van klassen: er worden andere zaken van de school en haar docenten gevraagd dan voorheen. En dan zijn er nog trends als: duurzaamheid, mobiliteit en veranderende samenstelling van onze bevolking, die grote impact hebben op je doelstellingen, organisatie en team.

We doen er alles aan om het “juiste” onderwijs te geven, met een compleet team en daarmee ligt de focus op een efficiënte bedrijfsvoering. Urgente zaken in het hier en nu bepalen je agenda. En ook al besef je heel goed dat je vooruit moet kijken en beleid zult moeten maken om met de organisatie en het team mee te bewegen met alle ontwikkelingen en veranderingen, toch word je vaak opgeslokt door de waan van de dag…

Wil je als organisatie bestaansrecht houden en aantrekkelijk blijven (voor leerlingen/studenten en ouders, je medewerkers en derden) zul je dit proces van verandering, verbetering en vernieuwing moeten organiseren

Het toverwoord?

Innovatie