Organisatieontwikkeling bij de (gemeentelijke) Overheid

Onze wereld is voortdurend in beweging. Verandering is de enige constante. Voor overheidsinstellingen brengen ontwikkelingen als nieuwe technologieën, gewijzigde wet- en regelgeving en de verschuiving van centraal naar lokaal veel verandering mee, in bijvoorbeeld behoeften van bewoners, bedrijven en de taken/vaardigheden van werknemers. En dan zijn er ook nog trends en toekomstige zaken, als: duurzaamheid, digitalisering en de Omgevingswet, die grote impact hebben op je doelstellingen, organisatie en team.

We doen er alles aan om de overheid dicht(er) bij de burger de brengen en zo effectief mogelijk om te gaan met gemeenschapsgeld en daarmee ligt de focus op een efficiënte bedrijfsvoering. Urgente zaken in het hier en nu bepalen je agenda. En ook al besef je heel goed dat je vooruit moet kijken en beleid zult moeten maken om met de organisatie en het team mee te bewegen met alle ontwikkelingen en veranderingen, toch word je vaak opgeslokt door de waan van de dag…

Wil je als organisatie bestaansrecht houden en aantrekkelijk blijven (voor bewoners, bezoekers, bedrijven, medewerkers én leveranciers) dan zul je dit proces van verandering, verbetering en vernieuwing moeten organiseren.

Het toverwoord?

Innovatie