Bedrijfsvoering

De druk op een effectieve bedrijfsvoering is groot. Er wordt niet alleen gevraagd om de dagelijkse taken slim en efficiënt uit te voeren, er wordt ook van u gevraagd om een goede communicatie en transparantie hierover.

Vanzelfsprekend dient de basis op orde te zijn

Zijn de financiën gezond en hier voldoende inzicht en transparantie? Past de organisatiestructuur en –vorm bij de huidige situatie van het bedrijf? Hoe zit het met de systemen (niet alleen een adequate ICT, maar ook met de processen, zoals bijvoorbeeld communicatie). Is dit effectief, en vooral praktisch, georganiseerd? Zijn de kernwaarden voor iedereen duidelijk en is er een duidelijk besef van bestaansrecht vanuit kernwaarden versus (klant/markt) behoeften?

En hoe zit het met de “bemensing”? Is er eenheid van leiding? Kent men de doelen? Zijn de juiste competenties aanwezig? Hoe zit het met de samenstelling/mix van het team? Wordt er structureel gewerkt aan communicatie en ontwikkeling van mensen (op alle niveaus)? Is er voldoende capaciteit? En wordt er marktconform beloond?

En als laatste is er een duidelijke koers? Weten we welke uitdagingen er liggen? Is er een visie op hoe we hier mee om willen gaan c.q. wat onze toekomstdroom is? Wordt deze koers door iedereen gekend, gedeeld en uitgedragen? En is hier een strategie (meerjarig stappenplan) aan gekoppeld met duidelijke mijlpalen op innovatie en investeringen?

Allemaal vragen van bedrijfskundige aard. Vragen waarop een bedrijfskundig antwoord op is te formuleren c.q. wat na een grondige (interne en externe) analyse heel doeltreffend kan worden veranderd, verbeterd of vernieuwd.

Het team van Sirius Advies is niet alleen gekwalificeerd (met adequate kennis en opleidingen), maar heeft jarenlange praktijkervaring in het realiseren van een effectieve bedrijfsvoering voor haar opdrachtgevers.